แคตตาล็อคอิเล็กทรอนิกส์


พรีซิชั่น โคตติ้ง โลจิสติก หจก.

บริการรับชุบผิวบนโลหะ รับชุบอโนไดซ์ รับชุบโลหะ

พรีซิชั่น โคตติ้ง โลจิสติก หจก.

โรงชุบตั้งอยู่ที่สมุทรปราการ เป็นโรงชุบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 , AS9100 : D มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นอย่างดี มีเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพงานที่ทันสมัย มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ให้ความสำคัญกับบริการชุบงานตามORDER งานเร่งด่วน งานมีจำนวน หรืองานจำนวนน้อยชิ้น เรารับทำ