แคตตาล็อคอิเล็กทรอนิกส์


ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก บมจ.

ผลิต จำหน่าย ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ PTT Lubricants เพื่อตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมอุตสาหกรรมการแปรรูปโลหะ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยตต์ อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น อุตสาห

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก บมจ.

ผลิต จำหน่าย ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ PTT Lubricants เพื่อตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมอุตสาหกรรมการแปรรูปโลหะ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยตต์ อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยผลิตภัฑณ์ของ PTT Lubricants