Machinery
Material Handling
Mechanical Parts
Electronics Components
Raw Material
Service Industry
All E-book
Book Detail Back 
R.P.S.2013 ENGINEERING AND SERVICE CO., LTD. 


File type : pdf

Price : Free


Read :              

 
Facebook ถูกอกถูกใจเล่มไหน อย่าลืม share นะครับ

Twitter
 
     
Book Synopsis

   บริษัท อาร์.พี.เอส.2013 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัดประกอบธุรกิจทางด้านการผลิตเครื่องปั่น  กวน ผสม ในงานอุตสาหกรรม  ครัวเรือน SME ชุดกวน  ผสมในกระบวนการผลิต และรับออกแบบ ผลิต ติดตั้งถังสแตนเลสทุกชนิด SUS304/ 316L โดยผลิตตามมาตรฐานอาหารและยา Hygienic Design สำหรับอุตสาหกรรมนม ยา อาหาร เครื่องดื่ม น้ำผลไม้เวชสำอาง และเคมีภัณฑ์, Pressure vessel

ให้คำปรึกษา - ออกแบบ - รับสร้าง

 • เครื่องปั่น - กวน - ผสม (Agitator - Mixer - Emulsifier)
 • ถังสแตนเลส (Sanitary Stainless Steel Tank)
 • ชุดกวนในห้องแลป (Laboratory Testing Mixer)
 • ชุดกวนปั่นละเอียด (Emulsifier HOMOMIX)
 • ใบพัดกวน ผสม (Impeller)
 • ออกแบบ (Custom Design)
 • รับเดินระบบท่อ (Process pipeline installations)
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Overhaul)

          การกวนของเหลวมีบทบาทสำคัญในการผลิตสินค้าหลายอย่าง สินค้าส่วนใหญ่ต้องการการกวนบางอย่างในขั้นตอนการผลิต ดังนั้นการกวนของเหลวจึงเป็นขั้นตอนที่พบบ่อยในอุตสาหกรรมเคมี อาหาร ปิโตรเคมี ยา กระดาษ การกำจัดน้ำเสีย รวมทั้งการปกป้องสิ่งแวดล้อม ความต้องการการกวนหรือการผสมประกอบด้วยการกวนของเหลวที่ความหนืดต่ำและความ หนืดสูงเข้าด้วยกัน ของแข็งในของเหลว การกระจายแก๊สในของเหลว การถ่ายเทมวลหรือความร้อน (Mass transfer or heat Transfer ) โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งประเภทการกวนตามขบวนการทางกายภาพและเคมีดังต่อไปนี้

 1. Blending การผสมของเหลวสองชนิดที่สามารถละลายเข้าด้วยกัน (Miscible liquid)
 2. Suspension การผสมของแข็งกับของเหลว
 3. Dispersion การลดขนาดและแพร่กระจายของแข็งในของเหลว
 4. Emulsion การผสมของเหลวสองชนิดที่ไม่ละลายเข้าด้วยกัน ( Immiscible liquid)
 5. Aeration การผสมแก๊สกับของเหลว หรือขบวนการถ่ายเทมวล (Mass transfer)
 6. Heat transfer การถ่ายเทความร้อน ซึ่งอาจทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยให้ของเหลว เคลื่อนผ่านผิวสัมผัสของภาชนะ ทั้งนี้มักมีขบวนการอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้นรวมอยู่ด้วย

ของแข็งแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ

 1. Free flowing powders เป็นของแข็งที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ โดยปกติจะผสมเข้ากันง่าย แต่ก็สามารถจะแยกชั้นได้ง่ายจากขบวนการขนถ่ายผลิตภัณฑ์ในเวลาต่อมา
 2. Cohesive powders เป็นของแข็งที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก จึงสามารถรวมตัวกันโดยแรงไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic force) หรือความชื้น ของแข็งชนิดนี้จึงมีปัญหาด้านการไหล (Flow) และการเก็บ แต่ก็จะไม่แยกชั้นง่ายเหมือน Free flowing powders

             โดยทั่วไป ขนาดของของแข็งจะเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดลักษณะการไหลของของแข็ง เช่น ของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 75 ไมครอนจะแยกชั้นได้ง่าย และของแข็งที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอนจะไม่เกิดการแยกชั้นขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าขบวนการผสมที่มีปัญหาเกี่ยวกับการไหลของของแข็งจะไม่มี ปัญหาเกี่ยวกับการแยกชั้นของของแข็ง และในทางกลับกันขบวนการผสมที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแยกชั้นจะไม่มีปัญหาเกี่ยว กับการไหล
             ดำเนินงานโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และทีมช่างเทคนิคที่มีทักษะความชำนาญ พิเศษเฉพาะทางในการผลิต พร้อมทั้งทีมงานเซอร์วิสในการให้บริการ อย่างรวดเร็ว มีระบบ โดยมุ่งเน้นสร้างสรรค์คุณภาพในผลิตภัณฑ์ให้ดีที่สุด โดยบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจ คือ
  
รับออกแบบ

             ถังปั่นถังกวน ผสม ถังผสมครีม โลชั่น, กาว, ซอส, เจล, สบู่, ถังผสม และถังสแตนเลส ถังกวนผสม และชุดกวนผสม, เครื่องผสมในงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก, เครื่องกวนความเร็วสูง, เครื่องกวรความสูงแบบมีใบกวาดข้างถัง, เครื่องปั่นละเอียด, เครื่องกวนสำหรับของเหลวความหนืดสูง


คุณภาพ คือความรับผิดชอบของเรา
เที่ยงตรง ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น จริงใจ ยึดมั่นคุณธรรม